Bisscheroux

advocatuur & mediation

  • image


Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen een werkgever en werknemer. De werknemer verplicht zich onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individuele en collectieve arbeidsrecht en is onderdeel van het sociaal recht.

Het kantoor staat zowel werknemers en werkgevers bij op vrijwel alle facetten van het arbeidsrecht. Het gaat daarbij niet alleen om het opstellen van en adviseren over arbeidscontracten, gids, managementovereenkomsten, flexibele contracten, maar ook om procederen inzake (collectieve) ontslagen, ontslagen op staande voet, ontbinding, overgang van ondernemingen, detachering, re-integratie, samenvoeging van bedrijven, payrolling en arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte. 


Speelt er een arbeidsrechtelijke kwestie bij u? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.