Bisscheroux

advocatuur & mediation

  • image
  • image

Betalend (de cliënt betaalt alle kosten zelf)

Het tarief voor honorarium varieert van Euro 125 tot Euro 250 per uur, afhankelijk van de ingewikkeldheid van de zaak, het betrokken financiële belang, de vereiste spoed en de financiële situatie van de cliënt.

Dat tarief is exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. De cliënt ontvangt daarvoor een honorariumnota.

Te maken kosten, zoals griffierechten, legeskosten en kosten van derden, bijvoorbeeld van de deurwaarder, moeten door de cliënt worden voorgeschoten, d.w.z. betaald voordat het kantoor jegens derden verplichtingen aangaat. De cliënt ontvangt daarvoor een verschottennota.

Alle afspraken over de opdracht worden vastgelegd in een contract c.q. opdrachtbevestiging.

Toevoeging (de cliënt betaalt alleen de eigen bijdrage)

Als uw inkomen en/of vermogen daartoe aanleiding geeft, kan de advocaat de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om voor u een toevoeging af te geven. Bij toewijzing van de toevoeging worden de kosten van de advocaat/mediator gedragen door de overheid.

Aan u wordt door die Raad een eigen bijdrage opgelegd. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en kan variëren van (thans) Euro 196 tot Euro 849. De cliënt ontvangt daarvoor een nota.

Als u eerst naar het Juridisch Loket gaat en dat verwijst u naar het kantoor, dan vermindert de eigen bijdrage met (thans) € 53,00.

Voor meer informatie over toevoegingen: zie https://www.rvr.org/